Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nemški jezik

Predmet poučujeva:

  • Alenka Arh Šmuc,
  • Marjetka Kafel.

Pri pouku nemškega jezika sledimo osnovnim ciljem vzgajanja za sposobnost življenja v demokratični družbi, za strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi. Te cilje lahko dosežemo le z vzpodbujanjem zanimanja za drugo in drugačno. Razumevanje in spoštovanje drugih je pogoj tudi za razumevanje in utrjevanje lastne kulturne ter narodnostne identitete. Razumevanje pa v prvi vrsti temelji na jezikovni komunikaciji. Zato skrbimo za skladen razvoj vseh jezikovnih sposobnosti: slušnega in bralnega razumevanja ter govornega in pisnega sporočanja. V okviru pouka in dopolnilnih dejavnosti dijaki razvijajo poglobljeno poznavanja jezikovnih ter pragmatičnih zakonitosti nemščine, spoznavajo književnost in kulturo nemškega jezikovnega področja.

 

Nemška bralna značka

Nemška bralna značka Pfiffikus je namenjena vsem dijakom od 1. do 4. letnika. Potrebno je prebrati dve ali tri knjige v nemščini, ki so določene za vsako šolsko leto posebej, dijaki pa lahko tekmujejo posamezno ali v skupinah v obliki bralnega maratona na medmrežju. Tekmovanje je enako za vso Slovenijo in poteka sredi marca. Vsi udeleženci dobijo pohvale, najboljši pa knjižne nagrade.

 

Priprave na tekmovanje

Na šoli organiziramo šolsko tekmovanje iz nemškega jezika, ki se ga udeležijo dijaki 2. in 3. letnika. Štirje najboljši dijaki imajo možnost sodelovanja na državnem tekmovanju. Priprave potekajo na šoli pod vodstvom mentorja, ki ji spremlja na državno tekmovanje.

 

Ekskurzije

V okviru obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti dijaki sodelujejo pri interdisciplinarnih projektih, kot je npr. medpredmetna ekskurzija v Salzburg. Dijaki se na ogled kulturno-zgodovinskih znamenitosti Salzburga pripravijo pred odhodom s krajšo seminarsko nalogo, med potjo in po povratku v šolo pa izpolnijo delovne liste, ki jih pripravijo naši učitelji. To jim omogoča boljše spoznavanje dežele, njene zgodovine, kulture in jezika.

 

Projekti

Že od leta 1994 let sodelujemo v mednarodni izmenjavi z Gimnazijo Scheinfeld. Dijaki 2. letnika med desetdnevnim bivanjem v slovenskih oz. nemških družinah spoznavajo nemški in slovenski šolski sistem, saj v času izmenjave obiskujejo pouk v gostiteljski gimnaziji.

Cilji te uspešne in zato tudi dolgoletne izmenjave so:

  • uporaba tujih jezikov v praksi,
  • učenje o drugi deželi, kulturi, prehrani in ljudeh,
  • sklepanje prijateljstev,
  • rast samozavesti, samostojnosti,
  • razvijanje komunikacijskih spretnosti,
  • navezovanje stikov,
  • potovanje.

Nadgradnja tega uspešnega sodelovanja nas je pripeljala tudi do individualnega izpopolnjevanja znanja nemščine za zainteresirane dijake v Gimnaziji Scheinfeld.

 

Živa knjižnica – jezikanje malo drugače

V sodelovanju z Zavodom za mladino in šport Trbovlje smo na šolo povabili mlade prostovoljce iz Nemčije, Francije, Španije, Italije, Hrvaške in Poljske. S pomočjo prostovoljcev, ki so bili v vlogi sogovorcev smo dijakom približali še več različnih jezikov in izvedli Živo knjižnico.  Naravni govorci so z manjšimi skupinami dijakov govorili v različnih jezikih in pridobivali ter razvijali komunikacijske veščine. Tema dogodka je bila medkulturnost, dijaki so spoznavali razlike v kulturi, običajih, hrani, glasbi, športu … Prostovoljci so svoje sogovornike naučili tudi nekaj besed in fraz v svojem jeziku. Tako prostovoljci kot tudi naši dijaki so bili nad Živo knjižnico zelo navdušeni in si takih dogodkov želijo še v bodoče.

 

Dodatno gradivo

Šolska knjižnica ponuja pester izbor avstrijskih in nemških revij ter časopisov za vse stopnje. Dijaki in učitelji lahko izbirajo med revijami, kot so npr. Kinder, Freunde, Zusammen. Na voljo je tudi leposlovna literatura. Dijaki lahko izbirajo med knjigami različnih ravni zahtevnosti.

 

Druge dejavnosti

Dijaki si lahko ogledajo tudi nemške gledališke predstave in filme.

 

Predstavitev pouka nemščine

 

(Ogledano 934 krat, 1 danes)
Dostopnost