Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis, izpis, prepis

Vpis v srednjo šolo

Vpis v srednjo šolo poteka skladno s Pravilnikom o vpisu v srednje šole. Učenci zaključnih razredov v januarju dobijo Razpis za vpis v srednjo šolo, v katerem je objavljano število prostih mest, vpisni pogoji, roki in postopek vpisa. V febuarju srednje šole organizirajo informativni dan, v začetku aprila se učenci prijavijo v srednješolske programe. Po objavi stanja prijav imajo tri tedne časa za morebitni prenos prijav. V primeru, da srednješolski izobraževalni program nima omejitve vpisa, so sprejeti vsi učenci, ki izpolnjujejo pogoje. V primeru omejitve vpisa pa poteka vpis v dveh krogih, in sicer se v 1. krogu zapolni 90 % vpisnih mest. V 2. krogu kandidirajo nesprejeti učenci na preostanek mest, lahko pa se preusmerijo tudi v druge šole, ki še imajo prosta mesta. Pri sprejemu učencev se upoštevajo ocene obveznih predmetov zadnjih treh razredov.

 

Izpis

Dijak, ki se odloči za izpis, opravi razgovor (ali več razgovorov) s strokovnimi delavci šole (razrednik, drugi učitelji, šolska svetovalna služba). V postopku sodelujejo starši, ki odločitev potrdijo s svojim podpisom. Z izpisom dijak izgubi status (dijaka). Pred izpisom mora dijak poravnati finančne obveznosti do šole, vrniti knjižnično gradivo, izposojene učbenike, ključek garderobne omarice in kartico za prevzem malice.

 

Prepis

Dijak, ki želi zamenjati izobraževalni program, naj se o svoji nameri posvetuje s starši in šolsko svetovalno službo. Pridobi naj informacije o tem, ali so v izobraževalnem programu, kamor se želi vključiti, še prosta mesta, in kakšne pogoje mora izpolniti ob prepisu (npr. predmetni izpiti). V šolo, kamor se želi prepisati, naj naslovi pisno prošnjo z dokazili. O primernem času za prestop (med šolskim letom, ob začetku šolskega leta) naj se posvetuje s strokovnimi delavci šole, kamor se želi vključiti.

(Ogledano 3.844 krat, 2 danes)
Dostopnost