Skoči na glavno vsebino
Select Page

Organi šole

 • svet šole
 • ravnateljica
 • učiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor za program ekonomski tehnik
 • oddelčni učiteljski zbori
 • razredniki
 • strokovni aktivi
 • svet staršev
 • skupnost dijakov
 • šolska dijaška skupnost

Organi šole odločajo o vseh pomembnejših zadevah, ki se nanašajo na življenje v šoli.

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • 3 predstavniki ustanovitelja,
 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki staršev.

Program dela sveta šole:

 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih ter drugih programov,
 • obravnava letno oziroma polletno poročilo o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava druge zadeve iz pristojnosti, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

Predstavniki delavcev v svetu šole:

 • Cestnik Pavlina,
 • Bola Zupančič Katarina,
 • Kafel Marjetka,           
 • Topole Marija,
 • Zelenšek Petra.           

                                                       
Predstavnika dijakov:

 • Berdnik Drejc Maksimilijan,
 • Grašič Gašper.

Predstavniki staršev:

 • Camplin Tahirović Mateja,               
 • Marn Marko,                       
 • Vidergar Gorjup Natalija.                           

Predstavniki ustanovitelja:

 • Valentina Moljk,
 • Borut Dolanc,
 • Sebastjan Ledinek.

 

(Ogledano 1.049 krat, 1 danes)
Dostopnost