Skoči na glavno vsebino
Select Page

Svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo opravljata:

Tamara Antešević (svetovalno delo z dijaki 1. in 2. letnikov, vpis v srednjo šolo, koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami):

Urnik svetovalne službe:

PONEDELJEK                                    7.00-13.00
TOREK                                               7.00-12.00
SREDA                                               7.00-12.00
ČETRTEK                                           7.00-12.00
PETEK                                                7.00-12.00

Tina Pušnik (svetovalno delo z dijaki 3. in 4. letnikov, karierna orientacija – vpis na fakultete, izvajanje DSP – pomoč psihologa):

Urnik svetovalne službe:

PONEDELJEK                                    7.00-13.00
TOREK                                               7.00-14.00
SREDA                                               9.15-12.00
ČETRTEK                                           7.00-12.00
PETEK                                                8.30-12.00

Telefonska številka svetovalne službe je 03 56 25 502, službena elektronska naslova pa tamara.antesevic@gess.si ter tina.pusnik@gess.si

 

Njuno delo obsega:

 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela,
 • razvojno-analitične naloge,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • svetovalno delo z učitelji,
 • svetovalno delo s starši,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • ostalo delo.

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela:

 • predlogi akcij za izboljšanje kakovosti dela na šoli na osnovi analize stanja,
 • predlogi za oblikovanje oddelkov,
 • vpisna problematika, osip, prešolanje, preusmeritev,
 • sodelovanje pri pripravi informativnih in predinformativnih dni,
 • posvetovalno delo z vodstvom šole.

Razvojno-analitične naloge:

 • analiza potreb po svetovalni pomoči,
 • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
 • analiza s področja psihosocialne problematike,
 • svetovalno delo z dijaki,
 • druge analize glede na aktualno problematiko.

Svetovalno delo z dijaki:

 • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim,
 • skupinske oblike dela z dijaki za izboljšanje kvalitete dela,
 • svetovanje za osebni in socialni razvoj v primerih osebnih ali situacijskih težav,
 • karierno svetovanje (skupine in individualni razgovori za dijake),
 • identifikacija in pomoč pri reševanju morebitnih socialno-ekonomskih stisk dijakov,
 • koordinacija dela z zunajšolskimi ustanovami,
 • preventiva na področju duševnega zdravja (razvijanje čustvenih in socialnih spretnosti, preprečevanje kemičnih in nekemičnih zasvojenosti itd.).

Svetovalno delo z učitelji:

 • preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju in aktivna udeležba v internem strokovnem izpopolnjevanju,
 • sodelovanje na sejah učiteljskega zbora in ocenjevalnih konferencah,
 • svetovanje in posvetovanje z učitelji o izvajanju pouka ali vodenju oddelčne skupnosti.

Svetovalno delo s starši:

 • predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši,
 • govorilne ure za starše,
 • individualno svetovanje staršem.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

 • osnovne in srednje šole,
 • zdravstveni domovi in druge zdravstvene ustanove,
 • centri za socialno delo,
 • vpisno-prijavna služba univerze,
 • posamezne fakultete,
 • MIZŠ, ZRSŠ, RIC …

Ostalo delo:

 • vodenje ustrezne dokumentacije,
 • strokovno izobraževanje,
 • mentorstvo študentom,
 • koordinacija prostovoljnega dela dijakov.
(Ogledano 1.230 krat, 1 danes)
Dostopnost