Skoči na glavno vsebino
Select Page

Delodajalci

»Zadovoljni smo bili z načeli in načinom razmišljanja praktikantov o aktualni problematiki v našem gospodarstvu, predvsem pa z dejstvom, da so zelo dovzetni za pridobivanje znanja. Na podlagi pridobljenega šolskega znanja znajo kritično in kreativno razmišljati, kar je izrednega pomena.«

Manja Jagodič, verificiran računovodja, Summa Ars, d. o. o., Trbovlje, 21. junij 2012

 


»Predhodno pridobljeno znanje in izkušnje dijakinji omogočajo hitro dojemanje bistva navodil in racionalen način izvedbe postopkov. Pri delu pokaže iznajdljivost in prilagodljivost v novih situacijah. Strpno prenaša časovne pritiske in se premišljeno loti vsakodnevnih problemov. Sposobna se je vživeti v zahteve in želje strank ter vzpostaviti medsebojno zaupanje. Gospodarno ravna z viri in je vztrajna  pri premagovanju ovir«.

Mag. Špela Zupančič, Carinska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, 21. junij 2013

 


»Delo, ki ga je izvajal je opravil več kot odlično. Želela bi izpostaviti njegovo iznajdljivost in poznavanja Windows programov in obvladanje tehničnih pripomočkov. Zanimivo je tudi to, da je dal velik poudarek ličnosti izdelka (poravnava besedila, ista pisava, preglednost).«

Tatjana Jurca, Pricewaterhouse Coopers, d. o. o., Ljubljana, 23. junij 2014

 


 

»Dijak je v našem podjetju vsa dela opravil z odliko. Najbolj nas je vse skupaj presenetilo njegovo razumevanje nalog, ki smo mu jih dodelili. Brez kakršnihkoli dolgih navodil mu je bilo vse takoj jasno kaj mora narediti in je tudi pravilno opravil vse delovne naloge. Dela je opravljal izredno hitro in natančno. Pohvalno!«

Katarina Nemec, AGM Nemec, d. o. o., Sedraž, Laško, 20. junij 2014

 


»Dijakinja je zelo marljiva, vsa dela in naloge je opravila z odliko, vestno, natančno in zelo odgovorno. Do sodelavcev je zelo spoštljiva, vendar tudi komunikativna. Za vsa dana opravila in naloge je dobila pojasnila in je naloge brez dodatnih pojasnil opravila.«

Marija Roksandić, Xella porobeton SI, d. o. o., Loke, Kisovec, 23. junij 2014

 


»Dijakinja temeljito in vestno opravlja delovne naloge, pri reševanju problemov je tvorna in odgovorna, delovna etika je na zelo visoki ravni. Je socialno vešča in kaže visoko stopnjo zrelosti in splošne izobrazbe. Je vedoželjna in samostojno išče dodatne razlage za dodeljene naloge .

Renato Klenovšek, Upravna enota Trbovlje, 23. junij 2015

 


 

»Dijakinja je presegla vsa naša pričakovanja. Lahko bi jo ocenila nadpovprečno uspešno.«

Tjaša Čuk, Upravna enota Trbovlje, 23. junij 2015

 


»Dijakinja je v času izvajanja obvezne prakse izkazala velik interes do dela. Naloge je izvajala samostojno in kakovostno. Do zaposlenih in strank je imela spoštljiv odnos. Z njenim delom in odnosom smo bili izredno zadovoljni«.

Mirela Buljubašić, Center za socialno delo Zagorje ob Savi, 23. junij 2015

 

(Ogledano 320 krat, 2 danes)
Dostopnost