Skoči na glavno vsebino
Select Page

Erasmus+

 

GESŠ Trbovlje se je uspešno prijavila na razpis Evropske komisije programa Erasmus + KA1, Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Na podlagi Sklepa o izboru projektov v okviru programa Erasmus+ 2019, z dne 9. maj 2019, bodo lahko dijaki programa ekonomski tehnik v dveletnem projektu opravljali delovno prakso v tujini.

NAMEN IN CILJI MOBILNOSTI

Pridobitev strokovnih in jezikovnih kompetenc ter razvoj osebnostnih lastnosti in vrednot, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli na evropskem trgu dela.

DELOVNA MESTA V OKVIRU PROJEKTA MOBILNOST

Za šolsko leto 2019/2020  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Bragi na Portugalskem. Dijake bosta v projektu spremljala učitelj matematike in ekonomist.

KRITERIJI ZA IZBIRO NA PROSTA DELOVNA MESTA

Izbor bo v skladu s kriteriji na podlagi dokazil opravila komisija, ki jo sestavljajo: koordinatorica projekta, ekonomist, razrednik in učitelj angleščine.

 

 

 

Kriterij Merilo Število točk
1. Motivacijsko pismo vsebina, oblika, jezikovna ustreznost 0 do 3
2. Priporočila učiteljev (pri stroki največ dve priporočili) vsako priporočilo 1 t 0 do 3
3. Zaključena ocena v preteklem šolskem letu, pri predmetu: – Poslovanje podjetij – Angleški jezik ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t 0 do 2 0 do 2
4. Aktivna vloga v učnem podjetju referent = 1 t, vodja = 2 t, direktor = 3 t 0 do 3
5. Komunikativnost (zaključena ocena pri predmetu: Poslovno komuniciranje) ocena 2 = 0 t, 3 = 1 t, 4 ali 5 = 2 t 0 do 2
6. Sodelovanje pri šolskih projektih 1 projekt = 1 t, 2 = 2 t, 3 ali več = 3 t 0 do 3
7. Vzgojni ukrepi (višina zadnjega vzgojnega ukrepa) brez ukrepa = 3 t, opomin = – 1 t, ukor = – 3 t od – 3 do + 3

 

 

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

–          se zanimajo za svoje poklicno področje in izražajo močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti,
–          bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu,
–          bodo predložili izpolnjeno prijavo  s čim bolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom,
–          so prizadevni, uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih,
–          imajo zadovoljivo znanje angleščine,
–          so se v preteklosti že izkazali na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih,
–          so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice,
–          so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela,
–          imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice,
–          imajo primerno vedenje in odnos do dela in soljudi,
–          bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini.

POTRDILA O OPRAVLJENI PRAKSI/CERTIFICATE

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal, in znanje, ki ga je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela v prihodnosti in za nadaljevanje študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca šola prizna kot obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom  v skladu s predmetnikom programa Ekonomski tehnik. Prav tako se  v Prilogi k zaključnemu spričevalu poklicne mature  navede ta mobilnost in tema.

FINANČNA SREDSTVA

Sredstva Evropske komisije za izvedbo mobilnosti se črpajo iz odobrenega projekta po postavkah kot so določene za državo in v skladu z razpisom Erasmus+ za leto 2019. S pomočjo sredstev so dijaki upravičeni do kritja stroškov poti, nastanitve, zavarovanja in prehrane.

Koordinatorica projekta
Romana Ramšak

 

Praksa v Bragi 2019

 

 


 

(Ogledano 253 krat, 1 danes)
Dostopnost